Kyoritsu Vietnam, Thiết bị đo điện, đồng hồ vạn năng, ampe km, thiết bị đo lường
Liên hệ