FLUKE 2271A-N-G20M/G2M Pneumatic Pressure Calibrator

 • Manufacturer: FLUKE
  Model: 2271A-N-G20M/G2M
  • Request a Quotation Request a Quotation
 • Contact
 •  Call for best price

  Hotline: (+84) 867820758

  Phone+84 (24)62923267

Modules PM200-G20M/G2M

Range (SI units) -0 to 2 MPa up to 20 MPa

Range (Imperial units) 0 to 300 psi up to 3000 psi

Measurement mode gauge

1 year specification (%FS) 0.02 %

Power requirements 0 V ac to 240 V ac, 47 Hz to 63 Hz

Fuse T2A 250 V ac

Max power consumption 100 W

Operating ambient temperature range 15°C to 35°C

Storage temperature -20°C to 70°C

Relative humidity Operating: <80 % to 30°C, <70 % to 35°C

Weight (chassis only) 15 kg (33.06 lbs)

Include

- Pressure Calibrator

- Mains Power Cord

- Pressure Measurement Module

- Electrical Measurement Module

- Safety Information

- Operators Manual (CD)

- Test Port Adapters

Details

<p>Datasheet</p><p><a href="/web/content/465364?access_token=2b228784-d00e-41bd-9375-b406205725e9&amp;unique=f8bf4d542b59c7a8c2fd947873ffbbdbb957acc2&amp;download=true" class="o_image" title="" data-mimetype="application/pdf" data-original-title="2271a-n-g20m-g2m-datasheet.pdf"><br></a></p><p>Manual</p><p><a href="/web/content/465365?access_token=c2ff5571-eb49-4b88-bfbf-beea77c5fdb5&amp;unique=f841510ccf4190dc72780bd6490e54f92d55b604&amp;download=true" class="o_image" title="2271a-n-g20m-g2m-manual.pdf" data-mimetype="application/pdf"></a><br></p>

Các giải pháp ( file đính kèm ) liên quan đến :

 • Camera nhiệt : khảo sát đánh giá nhiệt độ của thiết bị, tủ bảng điện , motor ….
 • Thiết bị đo chất lượng điện năng : khảo sát chất lượng điện qua các thông số : Sóng hài- chiều sóng hài, đô nhấp nháy điện áp, mất cân bằng pha, hiệu suất motor …
 • Thiết bị kiểm tra biến tần: đánh giá chất lượng biến tần : DC bus, IGBT, dU/dt , sóng hài …
 • Giải pháp lọc hài
 • Chuẩn đoán rung động cơ : đánh giá tình trạng vòng bi, lệch trục , khớp nối , mất cân bằng …
 • Kiểm tra ac- qui : đánh giá nội trở ac-qui , điện áp xả, ripple …
 • Điện trở đất : kiểm tra giá trị điện trở đất ( không cần cách li tiếp địa khỏi hệ thống )
 • Kiểm tra phóng điện cục bộ ( PD ): đầu cáp , máy biến áp , GIS, Switchgear …
 • Đánh giá hệ thống solar: kiểm tra hệ thống chuỗi pin và từng tấm pin. Đánh giá hiệu suất tấm pin và chuẩn đoán sự cố trong hệ thống solar farm

Thermal Imaging SF6PQ hiệu suất MDA550Bt521 điện trở đấtPD-PMDT
Tài liệu bảo trì, chuẩn đoán sử dụng cho nhà máy công nghiệp

 • Quality Engagement
 • Easy change and return
 • Delivery Avaliable
 • Favorable payment

Apply your mail to get promotion information