HANNA HI93735-0 Hardness Reagent

 • Manufacturer: HANNA
  Model: HI93735-0
  Origin: Romania
  • Request a Quotation Request a Quotation
 • 2,570,900 VND
 •  Call for best price

  Hotline: (+84) 867820758

  Phone+84 (24)62923267

HI93735-0 là thuốc thử chất lượng cao dùng để thực hiện các phép đo so màu nhanh chóng và chính xác. Kết quả sẽ được hiển thị theo mg/L (ppm).

Thông số

Đóng gói

Chai nhỏ giọt

Số lượng

100 lần


 • Quality Engagement
 • Easy change and return
 • Delivery Avaliable
 • Favorable payment

Apply your mail to get promotion information