Hanna HI38020 Chlorine and Total Chlorine Test Kit

 • Manufacturer: HANNA
  Model: HI38020
  Origin: Rumani
  • Request a Quotation Request a Quotation
 • Contact
 • Instock: 1 Unit
 •  Call for best price

  Hotline: (+84) 867820758

  Phone+84 (24)62923267

THÔNG SỐ KỸ THUẬT : 

Thang đo:

0.00 to 0.70 mg/L (ppm); 0.0 to 3.5 mg/L (ppm); 0.0 to 10.0 mg/L (ppm)

Độ phân giải : 

0.02 mg/L (thang đo 0.00 to 0.70 mg/L), 0.1 mg/L (thang đo 0.0 to 3.5 mg/L); 0.5 mg/L (thang đo 0.0 to 10.0 mg/L)

Phương pháp : DPD

Số phép đo : 200 (100 clo dư, 100 clo tổng)

Loại CTK : Đĩa soi màu

Khối lượng : 688 g

Cung cấp gồm :

HI38020 cung cấp kèm thuốc thử clo dư (100 gói), clo tổng (100 gói), bột khoáng khử ion cho 12 L,

đĩa soi màu, ống thủy tinh và nắp (2) và pipet nhựa 3 mL 

 • Quality Engagement
 • Easy change and return
 • Delivery Avaliable
 • Favorable payment

Apply your mail to get promotion information