HANNA HI93755-01 Akali Reagents , 100 tests

 • Manufacturer: HANNA
  Model: HI93755-01
  Origin: Romania
  • Request a Quotation Request a Quotation
 • 528,280 VND
 •  Call for best price

  Hotline: (+84) 867820758

  Phone+84 (24)62923267

Chi tiết
HI93755-01 là thuốc thử chất lượng cao dùng để thực hiện các phép đo so màu nhanh chóng và chính xác. Thuốc thử dựa theo phương pháp so màu. Chỉ cần nhỏ 1.0 mL thuốc thử vào mẫu, phản ứng với mẫu tạo màu xanh trong mẫu. Kết quả sẽ được hiển thị theo mg/L canxi cacbonat (CaCO3). Thuốc thử này dùng cho mẫu đo có canxi cacbonat nồng độ từ 0 đến 500 mg/L.
    Thông số
Đóng gói:Chai nhỏ giọt
Số lượng: 100 lần
Phương pháp: so màu


 • Quality Engagement
 • Easy change and return
 • Delivery Avaliable
 • Favorable payment

Apply your mail to get promotion information