KERN PES 6200-2M Robust laboratory and industrial

 • Manufacturer: KERN
  Model: PES 6200-2M
  Origin: Japan
  Guarantee: 12 month
  • Request a Quotation Request a Quotation
 • 36,828,016 VND
 •  Call for best price

  Hotline: (+84) 867820758

  Phone+84 (24)62923267

Dải cân : 6200g
Ðộ chia : 0,01g
Độ lặp lại: 0,01g
Ðộ tuyến tính : ± 0,03g
Chuẩn cân : Ngoài
Đơn vị : ct, g, gn, lb, mo, oz, ozt,tl (HK), tl (Singap. Malays), tl (Tw), pen
Giao tiếp: RS-232
Màn hình hiển thị LCD,
Kích thước: WxDxH 220x333x93 mm
Nhiệt độ hoạt động : + 10° C ~ + 30° C
Trọng lượng: ~ 4.3 kg  
Nguồn cung cấp : Nguồn chuyển đổi 230V/50hz    
Phụ kiện : Cân chính, HDSD.

Details

Download datasheet


 • Quality Engagement
 • Easy change and return
 • Delivery Avaliable
 • Favorable payment

Apply your mail to get promotion information