PH 4.01 standard solution, 250ml 51350004

 • Manufacturer: Mettler Toledo
  Model: 51350018
  • Request a Quotation Request a Quotation
 • Contact
 •  Call for best price

  Hotline: (+84) 867820758

  Phone+84 (24)62923267

Giá trị pH 4.01

Chứng nhận METTLER TOLEDO

Độ chính xác Tiêu chuẩn (± 0.02 pH)

Loại bao bì chai

Kích thước bao bì 250 mL

pH

Mục đích hiệu chuẩn/thẩm định

Mã đặt hàng 51350004


 • Quality Engagement
 • Easy change and return
 • Delivery Avaliable
 • Favorable payment

Apply your mail to get promotion information