Smart Sensor AR827 Digital Thermometer Hygrometer Humidity Temperature Meter

 • Manufacturer: SMARTSENSOR
  Model: AR827
  Origin: China
  Guarantee: 12 month
  • Request a Quotation Request a Quotation
 • Contact
 •  Call for best price

  Hotline: (+84) 867820758

  Phone+84 (24)62923267

- Nhiệt độ : 
Dải đo : -10℃ ~ 50℃
Độ phân giải : 0.1°C
Độ chính xác : ±1.5°C
- Độ ẩm : 
Dải đo : 10%RH ~ 99%RH
Độ phân giải : 0.1%RH 
Độ chính xác : ±3% (41 ~ 80%), ±5% (10% ~ 40%)
Khả năng đáp ứng : 2 lần / 1s
Đèn nền màn hình : có 
Nguồn : pin 9V
Trọng lượng : 158g


 • Quality Engagement
 • Easy change and return
 • Delivery Avaliable
 • Favorable payment

Apply your mail to get promotion information