Quang kế phân tích môi trường HANNA HI83306-02

THÔNG SỐ MÁY
Điện cực pH: Điện cực pH kĩ thuật số (mua riêng)
Kiểu ghi: Ghi theo yêu cầu với tên người dùng và ID mẫu
Bộ nhớ ghi: 1000 mẫu
Kết Nối: USB-A host for flash drive; micro-USB-B for power and computer connectivity
GLP: Dữ liệu hiệu chuẩn cho điện cực pH
Màn hình: LCD có đèn nền 128 x 64
Pin: Pin sạc 3.7VDC
Nguồn điện: 5 VDC USB 2.0 power adapter with USB-A to micro-USB-B cable (included)
Môi trường: 0 to 50°C (32 to 122°F); max 95% RH không ngưng tụ
Kích thước: 206 x 177 x 97 mm (8.1 x 7.0 x 3.8")
Khối lượng: 1.0 kg (2.2 lbs.)
Nguồn sáng: 4 đèn LED 420 nm, 466 nm, 525 nm và 610 nm
Đầu dò ánh sáng: Silicon photodetector
Bandpass Filter Bandwidth: 8 nm
Bandpass Filter Wavelength Accuracy: ±1 nm
Cuvet: Tròn 24.6mm
Số phương pháp: Tối đa 128
Cung cấp gồm: HI83306 cung cấp kèm 4 cuvet có nắp, khăn lau cuvet, cáp USB, adapter và hướng dẫn

Chi tiết

Manual

Parameter Range Resolution Accuracy (at 25 °C) Method Wavelength Reagent Code
Absorbance 0.000 to 4.000 Abs 0.001 Abs +/-0.003Abs @ 1.000 Abs      
Ammonia, Low Range 0.00 to 3.00 mg/L (as NH3 -N) 0.01 mg/L ±0.04 mg/L ±4% of reading Adaptation of the ASTM Manual of Water and Environmental Technology, D1426 Nessler method. 420 nm HI93700-01
Ammonia, Medium Range  0.00 to10.00 mg/L (as NH3 -N) 0.01 mg/L ±0.05 mg/L ±5% of reading Adaptation of the ASTM Manual of Water and Environmental Technology, D1426, Nessler method 420 nm HI93715-01
Ammonia, High Range  0.0 to 100.0 mg/L (as NH3 -N) 0.1 mg/L ±0.5 mg/L ±5% of reading Adaptation of the ASTM Manual of Water and Environmental Technology, D1426, Nessler method 420 nm HI93733-01
Chlorine, Free  0.00 to 5.00 mg/L (as Cl2)  0.01 mg/L  ±0.03 mg/L ±3% of reading  Adaptation of the EPA DPD method 330.5 525 nm  HI93701-01
Chlorine, Total  0.00 to 5.00 mg/L (as Cl2)  0.01 mg/L  ±0.03 mg/L ±3% of reading  Adaptation of the EPA DPD method 330.5  525 nm HI93711-01
Chromium (VI), Low Range  0 to 300 µg/L (as Cr(VI))  1 µg/L  ±10 µg/L ±4% of reading  Adaptation of the ASTM Manual of Water and Environmental Technology, D1687 Diphenylcarbohydrazide method 525 nm  HI93749-01
Chromium (VI), High Range  0 to 1000 µg/L (as Cr(VI))  1 µg/L  ±5 µg/L ±4% of reading at 25 °C  Adaptation of the ASTM Manual of Water and Environmental Technology, D1687, Diphenylcarbohydrazide method  525 nm HI93723-01
Color of Water  0 to 500 PCU (Platinum Cobalt Units)  1 PCU  ±10 PCU ±5% of reading  Adaptation of the Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18th edition, Colorimetric Platinum Cobalt method 420 nm   
Copper, Low Range  0.000 to 1.500 mg/L (as Cu)  0.001 mg/L  ±0.010 mg/L ±5% of reading  Adaptation of the EPA method 575 nm  HI95747-01
Copper, High Range  0.00 to 5.00 mg/L (as Cu)  0.01 mg/L  ±0.02 mg/L ±4% of reading  Adaptation of the EPA method  575 nm HI93702-01
Cyanuric Acid  0 to 80 mg/L (as CYA)  1 mg/L  ±1 mg/L ±15% of reading  Adaptation of the turbidimetric method  525 nm HI93722-01
Molybdenum  0.0 to 40.0 mg/L (as Mo6+)  0.1 mg/L  ±0.3 mg/L ±5% of reading  Adaptation of the mercaptoacetic acid method  420 nm HI93730-01
Nickel, Low Range  0.000 to 1.000 mg/L (as Ni)  0.001 mg/L  ±0.010 mg/L ±7% of reading  Adaptation of the PAN method  575 nm HI93740-01
Nickel, High Range  0.00 to 7.00 g/L (as Ni)  0.01 g/L  ±0.07g/L ±4% of reading  Adaptation of the photometric method  575 nm HI93726-01
Nitrate  0.0 to 30.0 mg/L (as NO3- N)  0.1 mg/L  ±0.5 mg/L ±10% of reading  Adaptation of the cadmium reduction method 525 nm  HI93728-01
Nitrite, High Range  0 to 150 mg/L (as NO2-)  1 mg/L  ±4 mg/L ±4% of reading  Adaptation of the Ferrous Sulfate method  575 nm HI93708-01
Oxygen, Dissolved  0.0 to 10.0 mg/L (as O2 )  0.1 mg/L  ±0.4 mg/L ±3% of reading  Adaptation of the Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18th edition, Azide modified Winkler method  420 nm HI93732-01
pH  6.5 to 8.5 pH  0.1 pH  ±0.1 pH  Adaptation of the Phenol Red method  525 nm HI93710-01
Phosphate, Low Range  0.00 to 2.50 mg/L (as PO4 3-)  0.01 mg/L  ±0.04 mg/L ±4% of reading  Adaptation of the Ascorbic Acid method  610 nm HI93713-01
Phosphate, High Range  0.0 to 30.0 mg/L (as PO4 3-)  0.1 mg/L  ±1.0 mg/L ±4% of reading  Adaptation of the Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18th edition, Amino Acid method  525 nm HI93717-01
Silica, Low Range  0.00 to 2.00 mg/L (as SiO2 )  0.01 mg/L  ±0.03 mg/L ±3% of reading  Adaptation of the ASTM Manual of Water and Environmental Technology, D859, Heteropoly Molybdenum Blue method  610 nm HI93705-01
Silver  0.000 to 1.000 mg/L (as Ag)  0.001 mg/L  ±0.020 mg/L ±5% of reading  Adaptation of the PAN method  575 nm HI93737-01
Zinc  0.00 to 3.00 mg/L (as Zn)  0.01 mg/L  ±0.03 mg/L ±3% of reading  Adaptation of the Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18th edition, Zincon method  575 nm HI93731-01


  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch

Đăng ký nhận bản tin - cơ hội nhận khuyến mãi