Tekbox TBWA2/20dB,TBWA2/40dB 40dB/20dB 広帯域増幅器

 • 生産者: Tekbox
  Model: TBWA2/20dB,TBWA2/40dB
  品物を保証します: 12 month
  • 要件クオート 要件クオート
 • 7,729,150 VND
 • 전화번호: いい価格のため、連絡しなさい
  ホットライン: (+84) 968060220
  電話番号: +84 (24)62923267

Manufacturer: Tekbox

Model: TBWA2/20dB,TBWA2/40dB

Warranty: 12 months


TBWA2/40dB

Input: 50 Ohm, SMA

Output: 50 Ohm, SMA

Nominal supply Voltage: 4.5 - 5V, typ. 210mA, Mini-USB-B connector

Maximum supply voltage: 5.5V

Maximum input power: -10dBm

1dB output compression point @ 2GHz: +20dBm

Reverse isolation S12, 0.1 …6GHz: 40dB

Noise Figure @ 2GHz: 5 dB

Gain:

1 MHz:  30 dB

10 MHz: 40.2 dB

100 MHz: 40.2 dB

500 MHz: 40 dB

1 GHz: 39.5 dB

3 GHz: 36.4 dB

4.5 GHz: 34.6 dB

6 GHz: 34.7 dB

TBWA2/20dB

Input: 50 Ohm, SMA

Output: 50 Ohm, SMA

Nominal supply Voltage: 4.5 - 5V, typ. 110mA, Mini-USB-B connector

Maximum supply voltage: 5.5V

Maximum input power: +10dBm

1dB output compression point @ 2GHz: +20dBm

3rd order output intercept point @ 2GHz, Pin = 0dBm/tone, Δf = 10MHz: +35dBm

Reverse isolation S12, 0.1 …6GHz: 23dB

Noise Figure @ 2GHz: 4.5 … 5 dB

Gain: 

1 MHz:  14.8 dB

10 MHz: 20.2 dB

100 MHz: 20.2 dB

500 MHz: 20 dB

1 GHz: 19.8 dB

2 GHz: 19 dB

3 GHz: 17.6 dB

4.5 GHz: 17.4 dB

6 GHz: 15.4 dB

Details

Manual • 良質な取り決め
 • オリジナル保証
 • 宅配便
 • 買い取り簡単化

おまけチャンス‐ニュースを受ける登録