Fairview Microwave SM9210 어댑터 (40 Ghz) (2.92mm 암컷, 2.4mm 수컷)

 • 생산업체: Fairviewmicrowave
  Model: SM9210
  출처: USA
  보증: 12 month
  • 견적요구 견적요구
 • 연락처
 •  할인 받으려면 전화하십시오

  핫라인: (+84) 969950220

  전화번호+84 (24) 62923267


Dải tần số: Min: DC, Max: 40 Ghz
Hệ số sóng đứng VSWR: 1.35:1
Trở kháng: 50 Ohm
Chiều dài: 36.32 mm

Details

Datasheets
Certificate 1
Certificate 2


 • 품질 보증
 • 공인 보증
 • 집으로 배달
 • 간단하게 거래하기

할인과 정보를 받기 위해 등록하기