ITECH IT6831A 프로그래머블 DC 전원 공급 장치 (0~18V, 0~10A, 180W)

 • 생산업체: ITECH
  Model: IT6831A
  • 견적요구 견적요구
 • 연락처
 •  할인 받으려면 전화하십시오

  핫라인: (+84) 969950220

  전화번호+84 (24) 62923267

- Điện áp: 0~18V
- Dòng điện: 0~10A
- Công suất: 180W
- Điều chỉnh theo tải: ≤0.01%+6mV; ≤0.1%+5mA
- Điều chỉnh theo nguồn: ≤0.02%+6mV; ≤0.1%+5mA
- Độ phân giải thiết lập: 1mV; 0.1mA(< 10A)/ 1mA(>=10A)
- Độ phân giải đọc lại: 1mV; 0.1mA(< 10A)/ 1mA(>=10A)
- Độ chính xác thiết lập: ≤0.04%+8mV; ≤0.1%+12mA
- Độ chính xác đọc lại: ≤0.04%+8mV; ≤0.1%+12mA
- Độ gợn(20Hz-20MHz): ≤4Vp-p and 1.5mVrms; ≤7mArms
- Thời gian hồi phục động lực: ≤100uS
- Kích thước (mm):214.5mmW×88.2mmH×354.6mmD
- Giao tiếp: RS232/USB

Details

Datasheet

Download ITECH Technical Article Tại Đây

 • 품질 보증
 • 공인 보증
 • 집으로 배달
 • 간단하게 거래하기

할인과 정보를 받기 위해 등록하기