KTC BA4030 KTC BA3040 소켓 어댑터 (3/4~1/2 인치,길이 43mm)

 • 생산업체: KTC
  Model: BA4030
  • 견적요구 견적요구
 • 620,000 VND
 •  할인 받으려면 전화하십시오

  핫라인: (+84) 969950220

  전화번호+84 (24) 62923267

Type: 3/4 to 1/2 inch
Length: 43 mm
Weight: 154g
Details

 Thông số, hình ảnh của đầu chuyển KTC loại 3/4 inch BA4030:

 

Đầu chuyển 3/4 inch, KTC BA4030, đầu chuyển từ 3/4 xuống 1/2 Đầu chuyển KTC với đầu vào là 1/2 inch, sẽ có duy nhất sự lựa chọn cho đầu ra
. Với đầu ra là 1/2 inch, chọn mã số: BA4030


 • 품질 보증
 • 공인 보증
 • 집으로 배달
 • 간단하게 거래하기

할인과 정보를 받기 위해 등록하기