Quảng bình: Lắp đặt 90 Máy định vị vệ tinh GPS cho tàu cá

할인과 정보를 받기 위해 등록하기