Máy phát hiện thời kỳ động dục gia súc Draminski Kyoritsu

Máy phát hiện thời kỳ động dục cho bò sữa, ngựa cái, cừu, dê, lợn

Đăng ký nhận bản tin - cơ hội nhận khuyến mãi