BOSCH GAL 12V-40 battery charger

 • 制造商: BOSCH
  Model: GAL 12V-40
  保障: 6 month
  • 报价要求 报价要求
 • 联系
 • 价格合理详情请致电

  热线:   (+84) 966520220

  电话:  +84 (24) 62923267


    

Battery voltage: 10,8 – 12V

Charge current: 4A


Weight: 450g
 • 质量承诺
 • 正品保修
 • 送货到家
 • 交易简单化

注册收新闻 - 获得优惠活动的机会