Bộvítđóngtựđộng19chitiếtEnduraE1139

 • 制造商: Endura
  Model: E1139
  来源: China
  • 报价要求 报价要求
 • 联系
 • 价格合理详情请致电

  热线:   (+84) 966520220

  电话:  +84 (24) 62923267


    

5 lục giác gài đầu dẹp 5/16" 30L: 5.5, 6.5, 8.0, 10, 12mm

4 lục giác gài đầu bake: 5/16" 30L , #1, #2, #3, #4

4 lục giác gài đầu lục giác: 5/16" 30L 5, 6, 8, 10mm

2 lục giác gài đầu dẹp: 5/16" 70L , 8, 10mm

2 lục giác gài đầu bake: 5/16" 70L #2, #3

1 cần xiết lực tự động

1 cần nối 5/16" 

Chất liệu thép CR-V và Molybdeum

Cán nhựa chóng trượt


 • 质量承诺
 • 正品保修
 • 送货到家
 • 交易简单化

注册收新闻 - 获得优惠活动的机会