Fluke 9500B / 600 示波器校准器(600Mhz)

 • 制造商: FLUKE
  Model: 9500B/600
  • 报价要求 报价要求
 • 联系
 • 价格合理详情请致电

  热线:   (+84) 966520220

  电话:  +84 (24) 62923267


    

Frequency: 0.1 Hz to 600 MHz
output on 5 channels

Details

Datasheet

Option
9510: Active Head with 1.1 GHz and 500 ps pulse capability
9500-60: Soft Carrying Case
9500-65: Hard Transit Case (Requires Option 60)

 

DC Voltage

Amplitude

 

 ± 1 mV to ± 200V into 1M Ω

 

 ± 1 mV to ± 5V into 50 Ω

Accuracy

 

 ± (0.025% + 25 µV)

Ranging

 

 1, 2, 5 or 1, 2, 2.5, 4, 5 or continuous

Deviation

 

 ± 11.2%

 

Squarewave

Amplitude

Range:

 40 µV to 200V pk-pk into 1MΩ

 

 40 µV to 5V pk-pk into 50Ω

Polarity:

 Positive, negative or symmetrical about ground

Accuracy (10 Hz to 10 kHz):

 <1 mv="" 1="" 10="" v="" p="">

 

 1 mV-21 mV ± (0.10% + 10 µV)

Ranging:

 1, 2, 5 or 1, 2, 2.5, 4, 5 or continuous

Deviation:

 ± 11.2%

Rise/Fall Time

 

 <100v 150="" ns="" p="">

 

 >=100V <200 ns="" p="">

Aberrations

 

 <2% peak for first 500 ns

Frequency

Range:

 10 Hz to 100 kHz

Accuracy:

 ± 0.25 ppm

Ranging:

 1, 2, 5 or 1, 2, 2.5, 4, 5 or continuous

 

2 A, 20 A, 120 A (100 A dc)

Low-Edge Pulse

Amplitude

Range:

 5 mV to 3V pk-pk into 50Ω

Accuracy:

 +50 ps to -150 ps

Ranging:

 1, 2, 5 or 1, 2, 2.5, 4, 5 or continuous

Rise/Fall Time

 

 500 ps return to ground

Mk/Sp Ratio

 

 1:9

Aberrations (into VSWR 1.2:1)

 

 <± pk in 8Ghz

 

 <± 1.5% pk in 3Ghz

 

 (First 10ns)

Frequency

Range:

 10 Hz to 2 Mhz

Accuracy:

 ± 0.25 ppm

Ranging:

 1, 2, 5 or 1, 2, 2.5, 4, 5 or continuous

 

200 mA, 200 mA, 120 mA (100 mA dc)

High-Edge Pulse

Amplitude

Range:

 1mV to 200V pk-pk into 1 MΩ

 

 1mV to 5V pk-pk into 50Ω

Accuracy:

 ± 3%

Ranging:

 1, 2, 5 or 1, 2, 2.5, 4, 5 or continuous

Rise/Fall Time

 

 <100v 150="" ns="" p="">

 

 >=100V <200 ns="" p="">

Mk/Sp Ratio

 

 1:1

Aberrations

 

 <2% peak for first 500ns

Frequency

Range:

 10 Hz to 100 kHz

Accuracy:

 ± 0.25 ppm

Ranging:

 1, 2, 5 or 1, 2, 2.5, 4, 5 or continuous

 

10, 100, 1000

Fast-Edge (only available on 9530 Active Heads)

Amplitude

Range:

 5 mV to 3V pk-pk into 50Ω

Accuracy:

 ± 3%

Ranging:

 1, 2, 5 or 1, 2, 2.5, 4, 5 or continuous

Rise/Fall Time

 

 150 ps return to ground

Mk/Sp Ratio

 

 1:9

Aberrations

 

 <3% peak in 8 Ghz

 

 <2% peak in 3 Ghz

 

 (First Ins)

Frequency

Range:

 10 Hz to 2 Mhz

Accuracy:

 ± 0.25 ppm

Ranging:

 1, 2, 5 or 1, 2, 2.5, 4, 5 or continuous

 

2 V, 2 V, 1.2 V (1.0 V dc)

70ps Fast-Edge (only available on 9560 Active Heads)

Amplitude

Range:

 25 mV to 2V pk-pk

Accuracy:

 ± 3%

Ranging:

 1, 2, 5 or 1, 2, 2.5, 4, 5 or continuous

Rise/Fall Time

 

 70 ps return to ground

Mk/Sp Ratio

 

 1:9

Aberrations

 

 <± 4% peak in 20 Ghz

 

 <3% peak in 8 Ghz

 

 <1% peak in 3 Ghz

 

 (First 700 ps)

Frequency

Range:

 10 Hz to 1 Mhz

Accuracy:

 ± 0.25 ppm

Ranging:

 1, 2, 5 or 1, 2, 2.5, 4, 5 or continuous

 

1,10,100 Siemens

Các giải pháp ( file đính kèm ) liên quan đến :

 • Camera nhiệt : khảo sát đánh giá nhiệt độ của thiết bị, tủ bảng điện , motor ….
 • Thiết bị đo chất lượng điện năng : khảo sát chất lượng điện qua các thông số : Sóng hài- chiều sóng hài, đô nhấp nháy điện áp, mất cân bằng pha, hiệu suất motor …
 • Thiết bị kiểm tra biến tần: đánh giá chất lượng biến tần : DC bus, IGBT, dU/dt , sóng hài …
 • Giải pháp lọc hài
 • Chuẩn đoán rung động cơ : đánh giá tình trạng vòng bi, lệch trục , khớp nối , mất cân bằng …
 • Kiểm tra ac- qui : đánh giá nội trở ac-qui , điện áp xả, ripple …
 • Điện trở đất : kiểm tra giá trị điện trở đất ( không cần cách li tiếp địa khỏi hệ thống )
 • Kiểm tra phóng điện cục bộ ( PD ): đầu cáp , máy biến áp , GIS, Switchgear …
 • Đánh giá hệ thống solar: kiểm tra hệ thống chuỗi pin và từng tấm pin. Đánh giá hiệu suất tấm pin và chuẩn đoán sự cố trong hệ thống solar farm

Thermal Imaging SF6PQ hiệu suất MDA550Bt521 điện trở đấtPD-PMDT
Tài liệu bảo trì, chuẩn đoán sử dụng cho nhà máy công nghiệp

 • 质量承诺
 • 正品保修
 • 送货到家
 • 交易简单化

注册收新闻 - 获得优惠活动的机会