Hach 2668000 氨氮试剂

 • 制造商: HACH
  Model: 2668000
  • 报价要求 报价要求
 • 联系
 • 价格合理详情请致电

  热线:   (+84) 966520220

  电话:  +84 (24) 62923267


    

 - Khoảng đo: 0,01 đến 0,50 mg/lít NH3-N

- Số lượng: 100 test/gói

Bộ thuốc thử gồm các thuốc thử sau:

AMMONIA SALICYLATE PP  PK/100: 2653299

AMMONIA CYANURATE RGT PP  PK/100: 2653199


 • 质量承诺
 • 正品保修
 • 送货到家
 • 交易简单化

注册收新闻 - 获得优惠活动的机会