HANNA HI93735-0 总硬度试剂

 • 制造商: HANNA
  Model: HI93735-0
  来源: Romania
  • 报价要求 报价要求
 • 2,570,900 VND
 • 价格合理详情请致电

  热线:   (+84) 966520220

  电话:  +84 (24) 62923267


    

HI93735-0 là thuốc thử chất lượng cao dùng để thực hiện các phép đo so màu nhanh chóng và chính xác. Kết quả sẽ được hiển thị theo mg/L (ppm).

Thông số

Đóng gói

Chai nhỏ giọt

Số lượng

100 lần


 • 质量承诺
 • 正品保修
 • 送货到家
 • 交易简单化

注册收新闻 - 获得优惠活动的机会