HI3874 硝酸盐快速检测试剂盒

 • 制造商: HANNA
  Model: HI3874
  • 报价要求 报价要求
 • 910,860 VND
 • 价格合理详情请致电

  热线:   (+84) 966520220

  电话:  +84 (24) 62923267


    


Thang đo

0 to 50 mg/L (ppm) NO₃⁻-N

Độ phân giải

10 mg/L (ppm)

Phương pháp

Giảm cadmi

Số lần đo

100

Loại CTK

So màu

Cung cấp gồm

HI3874 được cung cấp kèm thuốc thử (100 gói), ống thủy tinh và ống so màu


 • 质量承诺
 • 正品保修
 • 送货到家
 • 交易简单化

注册收新闻 - 获得优惠活动的机会