ITECH IT6433 双极性电源 (-60v~ 0V, 0-60V; ±2.5A; 150W)

 • 制造商: ITECH
  Model: IT6433
  • 报价要求 报价要求
 • 联系
 • 价格合理详情请致电

  热线:   (+84) 966520220

  电话:  +84 (24) 62923267


    

- Voltage:(high/low)-60v~ 0V, 0-60V
- Current: ±2.5A
- Power: 150W
- Resolution: ≤0.02%+4mV; ≤0.05%+2uA

Details

Datasheet

Download ITECH Technical Article Tại Đây

 • 质量承诺
 • 正品保修
 • 送货到家
 • 交易简单化

注册收新闻 - 获得优惠活动的机会