Itech IT7625 高性能可编程交流电源 (0~300V; 0~36A; 4500VA)

 • 制造商: ITECH
  Model: IT7625
  • 报价要求 报价要求
 • 联系
 • 价格合理详情请致电

  热线:   (+84) 966520220

  电话:  +84 (24) 62923267


    

- Voltage: 0~300V
- Current: 0~36A 
- Power: 4500VA
- Phase: 1 or 3
- Resolution: 10mV/ 10mA
- Communication Interfaces: GPIB/USB/LAN/RS232/CAN

Details

Datasheet

Download ITECH Technical Article Tại Đây

 • 质量承诺
 • 正品保修
 • 送货到家
 • 交易简单化

注册收新闻 - 获得优惠活动的机会