Diagnosys CRS8000印刷电路板涂层去除装置

 • 制造商: Khac
  Model: CRS8000
  来源: United Kingdom
  保障: 12 month
  • 报价要求 报价要求
 • 联系
 • 价格合理详情请致电

  热线:   (+84) 966520220

  电话:  +84 (24) 62923267


    

Thiết bị loại bỏ lớp phủ bề mặt mạch in

• Hệ thống được thiết kế để làm sạch và loại bỏ

bác lớp phủ khác nhau trên mạch in và các linh

kiện. Sử dụng công nghệ phun hạt trong môi

trường sạch và khủ ion. Đây là hệ thống an

toàn tĩnh điện (ESD) và không dùng hóa chất.

• Buồng thao tác được chiếu sáng bằng cả hai

loại ánh sáng(trắng và cực tím) do người dùng

lựa chọn.

• Các chất phủ có thể loại bỏ được như:

Urethane, Parylene, Epoxy, Silicone, Acrylic

• Bao gồm 12 Kilo's of re-useable and re-

cyclable Cutting Media.

Hệ thống yêu cầu sử dụng khí khô (do người sử

dụng trang bị). Yêu cầu tối thiểu là 10 CFM @

110 psi."


 • 质量承诺
 • 正品保修
 • 送货到家
 • 交易简单化

注册收新闻 - 获得优惠活动的机会