KTC B4-10插座式手(1/2英寸,28.5毫米,10尺寸)

 • 制造商: KTC
  Model: B4-10
  • 报价要求 报价要求
 • 97,200 VND
 • 价格合理详情请致电

  热线:   (+84) 966520220

  电话:  +84 (24) 62923267


    

Size: 1/2 inch
First import size: 10mm
Length: 28.5mm
Socket: 6 edge

Details
Đầu khẩu 1/2 inch KTC, KTC B4-10, đầu tuýp số 10 KTC
Model: B4-10 (6 edges)
           B4-10W (12 edges)


 • 质量承诺
 • 正品保修
 • 送货到家
 • 交易简单化

注册收新闻 - 获得优惠活动的机会