KTC B4-27插座式手(1/2英寸,39毫米,27尺寸)

 • 制造商: KTC
  Model: B4-27
  • 报价要求 报价要求
 • 164,400 VND
 • 价格合理详情请致电

  热线:   (+84) 966520220

  电话:  +84 (24) 62923267


    

Size: 1/2 inch
First import size: 27mm
Length: 39mm
Socket: 6 edge

Details

 

Đầu khẩu 1/2 inch KTC, KTC B4-10, đầu tuýp số 10 KTC
Model: B4-27 (6 edges)
           B4-27W (12 edges)


 • 质量承诺
 • 正品保修
 • 送货到家
 • 交易简单化

注册收新闻 - 获得优惠活动的机会