KTC B40-34插座式手(3/4英寸,60毫米,34尺寸)

 • 制造商: KTC
  Model: B40-34
  • 报价要求 报价要求
 • 433,200 VND
 • 价格合理详情请致电

  热线:   (+84) 966520220

  电话:  +84 (24) 62923267


    

Size: 3/4 inch
First import size: 36mm
Length: 60mm
Socket: 12 edge

Details

Đầu tuýp 3/4 inch, đầu khẩu 3/4 inch, KTC B40-32, đầu tuýp 32mm


 • 质量承诺
 • 正品保修
 • 送货到家
 • 交易简单化

注册收新闻 - 获得优惠活动的机会