KTC BA4030 KTC BA3040 插座适配器(3/4至1/2英寸,43mm长)

 • 制造商: KTC
  Model: BA4030
  • 报价要求 报价要求
 • 620,000 VND
 • 价格合理详情请致电

  热线:   (+84) 966520220

  电话:  +84 (24) 62923267


    

Type: 3/4 to 1/2 inch
Length: 43 mm
Weight: 154g
Details

 Thông số, hình ảnh của đầu chuyển KTC loại 3/4 inch BA4030:

 

Đầu chuyển 3/4 inch, KTC BA4030, đầu chuyển từ 3/4 xuống 1/2 Đầu chuyển KTC với đầu vào là 1/2 inch, sẽ có duy nhất sự lựa chọn cho đầu ra
. Với đầu ra là 1/2 inch, chọn mã số: BA4030


 • 质量承诺
 • 正品保修
 • 送货到家
 • 交易简单化

注册收新闻 - 获得优惠活动的机会