KTC-JAPAN GEK085-R4 数字棘轮,范围17-85 Nm

 • 制造商: KTC
  Model: GEK085-R4
  来源: Japan
  • 报价要求 报价要求
 • 6,219,600 VND
 • 价格合理详情请致电

  热线:   (+84) 966520220

  电话:  +84 (24) 62923267


    

You might force

Usually the first gate1 / 2 Inch
Type of display

. Power range17-85Nm, error (0.1Nm)
. Length of arm274mm
. Weight: 590g
. Plastic box322x107x57

Details

 

Các lựa chọn đối với GEK085-R4:

Mã số: GEK085-R4-L
Hộp nhựa: 324x166x58

Mã số TB406WG1 gồm
. GEK085-R4-L và
. Khẩu: 10,12,14,17,19
GEK085-R4 (L) TB406WG1
Đối với dải lực 27-135Nm nên lựa chọn GEK135-R4
Khi cần đến lực 200Nm thì GEK200-R4 sẽ là lựa chọn
Vui lòng tham khảo bảng bên dưới

Bảng thông số cờ lê lực loại 3/8" và 1/2":

Đối với loại cân lực 3/8 Inch
Mã số: GEK060-R3-L
Hộp nhựa: 324x166x58

Mã số TB306WG1 gồm
. GEK060-R3-L và
. Khẩu: 8,10,12,14,17
GEK060-R3 (L) TB306WG1
 • 质量承诺
 • 正品保修
 • 送货到家
 • 交易简单化

注册收新闻 - 获得优惠活动的机会