KTC SPL-175N尖嘴钳(长175mm,超薄型)

 • 制造商: KTC
  Model: PSL-175N
  • 报价要求 报价要求
 • 540,000 VND
 • 现货: 5
 • 价格合理详情请致电

  热线:   (+84) 966520220

  电话:  +84 (24) 62923267


    

Length (L): 175mm
Length of nose (l): 54mm
Weight: 130g

Details
Kìm mỏ nhọn KTC, PSL-175N
Kìm nhọn mỏ dài, PSL-175N, PSL-200L, kìm nhọn KTC, kìm nhọn Nhật


 • 质量承诺
 • 正品保修
 • 送货到家
 • 交易简单化

注册收新闻 - 获得优惠活动的机会