KTC SPL-BN1尖嘴钳(长181mm,弯鼻型)

 • 制造商: KTC
  Model: PSL-200BN1
  • 报价要求 报价要求
 • 750,000 VND
 • 价格合理详情请致电

  热线:   (+84) 966520220

  电话:  +84 (24) 62923267


    

Length (L): 181mm
Length of bent nose (l): 50mm
Weight: 190g

Details

Kìm nhọn mỏ cong, kìm nhọn mỏ cong 60 độ, KTC PSL-200BN1


 • 质量承诺
 • 正品保修
 • 送货到家
 • 交易简单化

注册收新闻 - 获得优惠活动的机会