KTC S2-2326开口扳手(23mm x 26mm,长248mm)

 • 制造商: KTC
  Model: S2-2326
  • 报价要求 报价要求
 • 340,000 VND
 • 价格合理详情请致电

  热线:   (+84) 966520220

  电话:  +84 (24) 62923267


    

Size (S1, S2): 23, 26
Length (L): 248mm
Weight: 300g

Details


Cờ lê mở, S2-0607, cờ lê 2 đầu mở, cờ lê KTC Nhật, cờ lê nhập khẩu, cờ lê 2 đầu, cờ lê Nhật

 


 • 质量承诺
 • 正品保修
 • 送货到家
 • 交易简单化

注册收新闻 - 获得优惠活动的机会