KTC S2-4146开口扳手(41mm x 46mm,399mm长)

 • 制造商: KTC
  Model: S2-4146
  • 报价要求 报价要求
 • 1,850,000 VND
 • 价格合理详情请致电

  热线:   (+84) 966520220

  电话:  +84 (24) 62923267


    

Size (S1, S2): 41, 46
Length (L): 399mm
Weight: 1315g

Details


Cờ lê mở, S2-0607, cờ lê 2 đầu mở, cờ lê KTC Nhật, cờ lê nhập khẩu, cờ lê 2 đầu, cờ lê Nhật

 


 • 质量承诺
 • 正品保修
 • 送货到家
 • 交易简单化

注册收新闻 - 获得优惠活动的机会