KTC SCP-172L弯曲内部卡环钳(Ф1.2,长度165mm)

 • 制造商: KTC
  Model: SCP-172L
  来源: Japan
  • 报价要求 报价要求
 • 595,000 VND
 • 价格合理详情请致电

  热线:   (+84) 966520220

  电话:  +84 (24) 62923267


    

Length (L): 165mm
Claw dia.: Ф1.2
Weight: 200g

Details
Kìm phanh trong mỏ thẳng, KTC SCP-171, kìm phanh Kìm phanh mỏ dài, kìm phanh SCP-171LL
Kìm phanh mỏ cong SCP-172L, KTC SCP-172L Kìm phanh mỏ cong dài KTC, KTC SCP-172LL


 • 质量承诺
 • 正品保修
 • 送货到家
 • 交易简单化

注册收新闻 - 获得优惠活动的机会