Microtest 6632 阻抗分析仪(10Hz~3 / 5/10/20 MHz)

 • 制造商: MICROTEST
  Model: 6332-3G
  来源: Taiwan
  保障: 12 month
  • 报价要求 报价要求
 • 联系
 • 价格合理详情请致电

  热线:   (+84) 966520220

  电话:  +84 (24) 62923267


    

Test Frequency : 10Hz ~ 3MHz

Minimum Resolution:7 ppm±100mHz

Basic Accuracy ± 0.08% 

AC Measurement:     

               Test Signal Voltage Level  10mV - 2Vrms

               Voltage Minimum Resolution 1mV

               Accuracy ALC ON:6% * Voltage ± 2mV

               ALC OFF:10% * Voltage ± 2mV

               Test Signal Current Level:200µA - 20mArms

               Current Minimum Resolution 10µA

Accuracy:ALC ON:6% * Current ± 20µA

         ALC OFF:10% * Current ± 20µA

Test Time  (The fastest) < 3mS

Output Impedance: 25Ω/100Ω, switchable (Nominal value)

Parameters |Z|、|Y|、θ、X、R、G、B、L、D、Q、DCR、C、 Vdc-Idc、ESR、ε and μr

Measurement Mode:Meter mode, list mode, sweep mode(G series), and equivalent circuit analysis function(GS series)

Calibration:Open Circuit/ Short Circuit/Load Calibration

Measurement Circuit:Series/Parallel

Equivalent Circuit Analysis:Three elements、Four elements     * This function is option 

Multi-steps Mode:50 groups of Multi-steps setting (Each group contains up to 15 steps)

Built-in DC bias voltage:-12 to +12V, 100Hz to 30MHz

PC LINK / CPK:Option

Flash Memory:Built-in flash for setting 100 set documents

USB:LCR setting documents, BMP graphics, Test result data

Interface :I/O Interface Handler

           Serial Interface     USB、RS232

            Parallel Interface     GPIB

Display: 7.0”TFT, 800x480 Color Screen

Temperature: 10℃ ~ 40℃   Humidity: ≦80%

Power Supply:  Voltage 90V ~ 264Vac

                Frequency  47Hz ~ 63Hz

Power Consumption :Low power consumption: Maximum 30W (Nominal value)

Dimension (W*H*D): 336x147x340 mm

Weight:  3 kg


Standard Accessories

Test Fixture (FX-000C19)

Optional Accessories

Test Fixture (FX-0000C6),Kelvin Clip Leads with BNC Box (F423906A) 

BNC Test Leads (F663001A/B/C), Dielectric Material Test Fixture (FX-0000C7) 

Liquid Dielectric Material Test Fixture(FX-000C20)

Magnetic Material Test Fixture (FX-0000C8) Test Fixture (FX-0000C9)

Bottom Electrode SMD Test Fixture (FX-000C10) 

SMD Tweezers Test Leads (FX-000C11) SMD Test Fixture(FX-000C12)

Details

Ứng dụng;

Linh kiện thụ động:Tụ điện, cuộn cảm, điện trở, biến áp,bộ cộng hưởng gốm,bộ cộng hưởng tinh thể

Linh kiện bán dẫn:Phân tích đặc tính CV của điốt varactor, Điốt thông thường

Vật liệu điện môi:Ước tính về hằng số điện môi và sự tiếp xúc tiêu thụ của nhựa, gốm và PCB

Vật liệu điện từ: Các thành phần khác Ước tính trở kháng của các thành phần PCB

 Dải đo thông số:

|Z| 0.000 mΩ to 9999.99 MΩ

R, X ± 0.000 mΩ to 9999.99 MΩ

|Y| 0.00000 μS to 999.999 kS

G, B ± 0.00000 μS to 999.999 kS

θRAD ± 0.00000 to 3.14159

θDEG ± 0.000° to 180.000°

Cs, Cp ± 0.00000 pF to 9999.99 F

Ls, Lp ± 0.00 nH to 9999.99 kH

D ± 0.00000 to 9999.99

Q ± 0.00 to 9999.99

Δ ± 0.00% to 9999.99%

Rdc 0.00 mΩ to 99.9999 MΩ

εr'' 0 to 10000

μr'' 0 to 10000

Datasheet 
 


 • 质量承诺
 • 正品保修
 • 送货到家
 • 交易简单化

注册收新闻 - 获得优惠活动的机会