MITUTOYO 104-142A Panme đo ngoài cơ khí (với đầu đo có thể thay đổi) Mitutoyo 104-142A (300-400mm/ 0.01mm)

 • 制造商: MITUTOYO
  Model: 104-142A
  来源: Japan
  • 报价要求 报价要求
 • 7,090,000 VND
 • 价格合理详情请致电

  热线:   (+84) 966520220

  电话:  +84 (24) 62923267


    


Range : 300-400mm
Resolution : 0.01mm
Accuracy : +/- 9µm
Wide measuring range with interchangeable anvils
Include : 4 interchangeable, 4 setting standard 300-375mm

Details

  DATASHEET

 • 质量承诺
 • 正品保修
 • 送货到家
 • 交易简单化

注册收新闻 - 获得优惠活动的机会