Mitutoyo 515-555 测量仪器和测量尺(0-300mm)

 • 制造商: MITUTOYO
  Model: 515-555
  来源: Japan
  • 报价要求 报价要求
 • 联系
 • 价格合理详情请致电

  热线:   (+84) 966520220

  电话:  +84 (24) 62923267


    

Dải đo : 0-300mm

Độ chính xác từng khối  : +/- 5.0 um

Độ tương đồng các khối : 2.0 um

Phù hợp với việc kiểm tra các thước cặp và thước đo chiều cao. 

Trọng lượng : 4 kg

 • 质量承诺
 • 正品保修
 • 送货到家
 • 交易简单化

注册收新闻 - 获得优惠活动的机会