Mountz 1/4 Dr x 9/16 Non-Magnetic Power Socket

 • 制造商: Mountz
  Model: 1/4 Dr x 9/16
  P/N: 120763
  来源: USA
  • 报价要求 报价要求
 • 联系
 • 价格合理详情请致电

  热线:   (+84) 966520220

  电话:  +84 (24) 62923267


    

Kích thước đầu tuýp: 9/16"

Đầu nối tuýp: 1/4"

Chiều dài: 1"


Details

Datasheet 


 • 质量承诺
 • 正品保修
 • 送货到家
 • 交易简单化

注册收新闻 - 获得优惠活动的机会