PCB引线切割机KA-B6 / KA-66 RenThang KA-B6-F的外部框架

 • 制造商: REN THANG
  Model: KA-B6-F
  来源: Taiwan
  保障: 12 month
  • 报价要求 报价要求
 • 联系
 • 价格合理详情请致电

  热线:   (+84) 966520220

  电话:  +84 (24) 62923267


    

Manufacturer: RenThang

Model: KA-B6-F

Origin: Taiwan

Warranty: 12 months

 

Details

Datasheet


 
 Catalog • 质量承诺
 • 正品保修
 • 送货到家
 • 交易简单化

注册收新闻 - 获得优惠活动的机会