Schneider EZ9F34120 MCB 1P

 • 制造商: SCHNEIDER
  Model: EZ9F34120
  • 报价要求 报价要求
 • 联系
 • 价格合理详情请致电

  热线:   (+84) 966520220

  电话:  +84 (24) 62923267


    

- Số cực: 1 Pha
- Dòng định mức: 20A
- Dòng cắt ngắn mạch: 4.5KA
- (V): AC 230V 50/60Hz


 • 质量承诺
 • 正品保修
 • 送货到家
 • 交易简单化

注册收新闻 - 获得优惠活动的机会