Sew LS-110 Hz,LS-80 Hz 广角度仪表(频率计) ( ± 1.5% f.s)

 • 制造商: SEW
  Model: LS-110
  • 报价要求 报价要求
 • 联系
 • 价格合理详情请致电

  热线:   (+84) 966520220

  电话:  +84 (24) 62923267


    

Accuracy: ± 1.5% f.s (class 1.5)

Voltage: 120V/240V

 

Scale (Hz)  Voltage

45~55             120V                         

45~55             240V                         

45~65             120V                         

45~65             240V             

55~65             120V                         

 

55~65             240V              

 

Details

Download Data sheet LS-110 LS-80 Hz


 • 质量承诺
 • 正品保修
 • 送货到家
 • 交易简单化

注册收新闻 - 获得优惠活动的机会