SEW ST-367 TR 模拟万用表

 • 制造商: SEW
  Model: ST-367 TR
  • 报价要求 报价要求
 • 752,000 VND
 • 价格合理详情请致电

  热线:   (+84) 966520220

  电话:  +84 (24) 62923267


    

DC volts  0-0.1 / 0.5 / 2.5 / 10 / 50 / 250 / 1000V(20kΩ/V)
AC volts  0-10 / 50 / 250 / 1000V
DC mA  50uA / 2.5 / 25 / 250mA
OHMS  2k / 20k / 200k / 2M / 20MΩ (20 Mid-Scale)
Accuracy  ±3% F.S. DC. ± 4% F.S. AC.
Sensitivity  20kΩ/V DC. 8kΩ/V AC
dB  -10dB~+22dB(for 10VAC)~+62dB
hFE  0-1000
ICEO  150uA, 1.5mA, 15mA, 150mA
LV  3V
Dimensions 100(L) × 150(W) × 41(D)mm
Weight: (battery included) Approx. 300g
Power source: 1.5V (AA) × 2, 9V(6F22) × 1
Safety standard:
EN61010-1 CAT II 1000V
EN61010-2-030
EN61326-1
Details

  Datasheet

 • 质量承诺
 • 正品保修
 • 送货到家
 • 交易简单化

注册收新闻 - 获得优惠活动的机会