Sew ST-670B 配电盘仪表(2%DC,2.5%AC,2.0%频率)

 • 制造商: SEW
  Model: ST-670B
  • 报价要求 报价要求
 • 联系
 • 价格合理详情请致电

  热线:   (+84) 966520220

  电话:  +84 (24) 62923267


    

Accuracy: 2% DC, 2.5% AC, 2.0% Frequency

General Dimension: 73 x 63 mm

Hole Diameter: Ø52

Is a S-series Products

Note: Select the device following this measuring ranges:

For DC:

µA Scale: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 500, 800

- mA Scale: 1,5,10,15,20, 30,100, 150, 200,250, 300,500,800

- A Scale: 1, 5, 10,20,30, 50

- mV Scale: 50, 60, 100, 500

- V Scale: 3,5,10,20, 30, 50,100,150, 200,300,500, 600

 

For AC:

- mA Scale: 50,100, 150, 200,250, 300,500,800

- A Scale: 1, 5, 10, 15,20,30

-V Scale: 150, 250,300, 500

 

For Frequency: 45~55Hz ; 45~65Hz; 55~65Hz

Khách hàng chú ý: Mỗi model sản phẩm này có nhiều loại khác nhau nên cần đọc kỹ datasheet để chọn thông số, giải đo, kích thước phù hợp trước khi đặt hàng


Details

 Download Data sheet- S series


 • 质量承诺
 • 正品保修
 • 送货到家
 • 交易简单化

注册收新闻 - 获得优惠活动的机会