SH Scientific VDO-PK-G4 Vacuum Oven Package (Max 250℃, 216 Lit.)

 • 制造商: SH Scientific
  Model: VDO-PK-G4
  • 报价要求 报价要求
 • 联系
 • 价格合理详情请致电

  热线:   (+84) 966520220

  电话:  +84 (24) 62923267


    

Chiller: None 
Cold Trap: SH-WB-5GDR(-40)
Vacuum pump: W2V20
Vacuum Dry Oven: SH-VDO-216NG 
Dimension (WxDxH): 1455x955x1865(mm); 57.28x37.59x73.42(inch)
Option: SH-WB-5GDR(-80)


Details

Datasheet


 • 质量承诺
 • 正品保修
 • 送货到家
 • 交易简单化

注册收新闻 - 获得优惠活动的机会