SH Scientific VDO-PK-S2 V真空烘干系统 (最高 450℃)

 • 制造商: SH Scientific
  Model: VDO-PK-S2
  • 报价要求 报价要求
 • 联系
 • 价格合理详情请致电

  热线:   (+84) 966520220

  电话:  +84 (24) 62923267


    

Chiller: WB-13CDR
Cold Trap: SH-WB-5GDR(-40)
Vacuum pump: W2V10
Vacuum Dry Oven: SH-VDO-70NS 
Dimension (WxDxH): 1505x885x1600(mm); 59.25x34.84x62.99(inch)
Option: SH-WB-5GDR(-80)


Details

Datasheet


 • 质量承诺
 • 正品保修
 • 送货到家
 • 交易简单化

注册收新闻 - 获得优惠活动的机会