Tektronix PSM3120 RF和微波功率传感器/功率计(10 MHz - 8 GHz,N-male)

 • 制造商: TEKTRONIX
  Model: PSM3120
  • 报价要求 报价要求
 • 联系
 • 价格合理详情请致电

  热线:   (+84) 966520220

  电话:  +84 (24) 62923267


    

Hãng sản xuất Tektronix
Model: PSM3120

Hiển thị kết quả lên máy tính qua cổng USB
Dải tần:  10 MHz - 8 GHz
Giải đo: –55 dBm - +20 dBm
Chức năng đo: True Average Power Measurement; Duty Cycle Corrected Pulse Measurement; Measurement Logging
Kiểu kết nối tín hiệu: N-male
Cung cấp kèm theo:  Máy đo có cảm biến kết nối USB, chứng chỉ của hãng, calibration data report, 2 m cáp USB, hướng dẫn cài đặt , USB flash drive.

Details

 

Datasheet

PSM3000 Series USB Power Meters (True Average)

Characteristic

PSM3110

PSM3120

PSM3310

PSM3320

PSM3510

Input Connector

3.5 mm, male

N-type, male

3.5 mm, male

N-type, male

3.5 mm, male

Frequency Range

10 MHz to 8 GHz

10 MHz to 18 GHz

10 MHz to 26.5 GHz

Dynamic Range

–55 dBm to +20 dBm

Video Bandwidth

100 Hz, typical

Total Accuracy*1

Total Uncertainty = 2 × √[ (CF/2)2 + (L/2)2 + (N/2)2 + (Z/√2)2+ (Mm/√2)2 + (T/√2)2 ]

   Calibration Factor Uncertainty (CF)

10 MHz to 1 GHz: 2.5%

1 GHz to 8 GHz: 2.4%

10 MHz to 1 GHz: 1.8%

1 GHz to 8 GHz: 1.7%

10 MHz to 1 GHz: 2.5%

1 GHz to 10 GHz: 2.4%

10 GHz to 18 GHz: 2.7%

10 MHz to 1 GHz: 1.8%

1 GHz to 10 GHz: 1.7%

10 GHz to 18 GHz: 1.9%

10 MHz to 1 GHz: 2.5%

1 GHz to 10 GHz: 2.4%

10 GHz to 18 GHz: 2.7%

18 GHz to 26.5 GHz: 3.7%

   Linearity Uncertainty (L)

+15 dBm to +20 dBm: 3.0%

–15 dBm to +15 dBm: 2.5%

–55 dBm to –15 dBm: 2.0%

   Noise Uncertainty (N)

5 second integration

+10 dBm to +20 dBm: 0.10%

–15 dBm to +10 dBm: 0.25%

–30 dBm to –15 dBm: 0.10%

–40 dBm to –30 dBm: 0.25%

–50 dBm to –40 dBm: 1.50%

–55 dBm to –50 dBm: 4.50%

   Zero Offset Power*2 (Z)

[(3.0 nW at 25 °C) + |ΔT| × (0.15 nW / °C)] + 0.01 nW / month

   Match*3

1.20:1 VSWR (21 dB Return Loss)

10 MHz to 10 GHz: 1.20:1 VSWR (21 dB Return Loss)

10 GHz to 18 GHz: 1.29:1 VSWR (18 dB Return Loss)

10 MHz to 10 GHz: 1.20:1 VSWR (21 dB Return Loss)

 

10 GHz to 26.5 GHz: 1.29:1 VSWR (18 dB Return Loss)

   Temperature Uncertainty (T)

40 °C < T ≤ 50 °C: 2.00%

30 °C < T ≤ 40 °C: 0.75%

20 °C < T ≤ 30 °C: 0.00%

10 °C < T ≤ 20 °C: 0.75%

0 °C < T ≤ 10 °C: 2.00%

Catalog 2020

 • 质量承诺
 • 正品保修
 • 送货到家
 • 交易简单化

注册收新闻 - 获得优惠活动的机会