TES Prova 6600 钳形功率计

 • 制造商: TES
  Model: Prova 6600
  来源: Taiwan
  • 报价要求 报价要求
 • 联系
 • 价格合理详情请致电

  热线:   (+84) 966520220

  电话:  +84 (24) 62923267


    

Manufacturer: TES
Model: Prova 6600
Original: Taiwan

-3 ϕ4W, 3 ϕ3W, 3ϕBalanced, 1 ϕ 2W, 1 ϕ3W
-AC+DC 2000KW (3 ϕ ), 1200KW (1ϕ)
-Dual Display W +PF, KVA +KVAR, A+Hz, V+Hz, V+A
-Phase Angle, Phase Sequence Indication
-AC+ DC 600V, 2000A, Power Factor
-AC/DC Auto Detection
-AC+DC True Power: 0~99.99/100~999.9/ 1,000~1,200KW
-AC + DC Voltage:(TRMS) 0~200V/200~500V/500~600V
-AC+DC Current:(TRMS) (±1.5%rdg ± 5dgts) 0~200/200~500/500~2,000A

Details

Datasheet/ Catalogue


 • 质量承诺
 • 正品保修
 • 送货到家
 • 交易简单化

注册收新闻 - 获得优惠活动的机会