Bộtuýpmởbulông1/ 2“Toptul GCAD2407

 • 制造商: TOPTUL
  Model: GCAD2407
  来源: Taiwan
  • 报价要求 报价要求
 • 联系
 • 价格合理详情请致电

  热线:   (+84) 966520220

  电话:  +84 (24) 62923267


    

Tuýp lục giác BAEA1610 ~ BAEA1632:10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm

 Tay vặn tự động CJTV1629;

Cần trượt CTCK1625;

Cây nối CAAA1605,1610;

Khúc nối lắc léo CAHA1678;

Tuýp mở bugi có nam châm BAAR1616, BAAR1621


 • 质量承诺
 • 正品保修
 • 送货到家
 • 交易简单化

注册收新闻 - 获得优惠活动的机会