TQC VF2112涂料光滑度测量

 • 制造商: TQCSheen
  Model: VF2112
  来源: Poland
  • 报价要求 报价要求
 • 联系
 • 价格合理详情请致电

  热线:   (+84) 966520220

  电话:  +84 (24) 62923267


    

Range: 0 - 50 microns; 10 - 5 PCU (north); 8 - 4 Hegman (NS).

Resolution: 5 microns

Double groove type, 2 x 12mm


 • 质量承诺
 • 正品保修
 • 送货到家
 • 交易简单化

注册收新闻 - 获得优惠活动的机会