Vessel B-370 防滑穿心螺丝刀(-6 X 100mm)

 • 制造商: Vessel
  Model: B-370 (-6 X 100)
  P/N: 267591
  来源: Japan
  • 报价要求 报价要求
 • 联系
 • 价格合理详情请致电

  热线:   (+84) 966520220

  电话:  +84 (24) 62923267


    

Tip: Slotted 6

THK: 0.9 mm

Shank LG: 100 mm 

Shank O/D: 6.4 mm

Grip O/D: 30.7 mm  

Overall Length: 226 mm

Item PKG (mm): 240 x 39 x 30.7


Details

Catalogue 


 • 质量承诺
 • 正品保修
 • 送货到家
 • 交易简单化

注册收新闻 - 获得优惠活动的机会